Mooss vzw

Mooss vzw staat in Vlaanderen synoniem voor 'actieve kunst- en erfgoededucatie'. Het voornaamste doel is kinderen, jongeren en hun begeleiders goesting geven in kunst & erfgoed.

Dat doen we via workshops, vormingen, bemiddeling en participatie. Wij werken binnen het jeugdwerk, erfgoedinstellingen, kunst- en cultuurcentra, bibliotheken, onderwijsinstellingen ...

Onze workshops voor kinderen en jongeren zijn terug te vinden op onze site
Hieronder vind je ons aanbod rond navormingen, die als doel hebben om onze inzichten op een actieve manier over te brengen aan begeleiders en leerkrachten, alsook verschillende lespakketten die we ontwikkelden.