LARF!

Visie van LARF!

LARF! is een cultuureducatieve organisatie die kinderen en jongeren met kunstenaars in Vlaanderen en Brussel verbindt. We zetten in op de zelfontplooiing van jonge mensen en laten hen kritisch nadenken over de wereld waarin ze leven, om te streven naar een inclusieve, kindvriendelijke en sociaal rechtvaardige samenleving

LARF! houdt bewust de drempel laag en vertrekt vanuit de overtuiging dat ieder kind en iedere jongere recht heeft op artistieke expressie, ongeacht gender, taal, herkomst, cultuur of voorkennis van de kunsten. De jongeren hebben geen podiumervaring nodig, alleen goesting en engagement.

De begeleiders voor deze projecten selecteren we op basis van hun ervaring, inzichten, originaliteit en affiniteit met de doelgroep. We werken steeds met professionele kunstenaars en theatermakers en mikken op boeiende, vernieuwende sessies, waar elke jongere hun plek krijgt.

Ons aanbod voor scholen

In de lagere school organiseren we theatertrajecten die voornamelijk gericht zijn op expressie. In overleg met je school kiezen we de juiste inhoud, van waaruit we de sessie opbouwen. We werkten bijvoorbeeld al rond mentale weerbaarheid, groepsdruk en taalontwikkeling. Zo laat LARF! je leerlingen op een originele manier kennismaken met taal en lichaamsexpressie. Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt in de groep en op zijn manier aan bod komt. Een toonmoment kan, maar is zeker geen doel op zich.

In het secundair onderwijs kunnen theatertrajecten dieper op theater en tekst ingaan, of moeilijke onderwerpen meer uitdiepen. We bespreken vooraf doelstellingen en thema's en laten de jongeren vanuit spelplezier kennismaken met de inhoud. We hebben enkele vaste succesformules, waar we deels ook eindtermen aan koppelen: Breaking News, Het CanonKanon & Book Burning. Deze gaan onder andere in op mediawijsheid, fake news, klassieke toneelteksten, kritisch denken, historisch inzicht en tekstverwerking.

> Klik hier om door te gaan naar www.larf.be.

Leermiddelen (5)

Nascholing of activiteit

CanonKanon: Theatersessie

Nascholing of activiteit

Breaking News: Theatersessie

Nascholing of activiteit

Theatersessie op maat

Nascholing of activiteit

Theatersessie op maat

Bekijk alle