EXPOO

Over EXPOO

EXPOO is het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, gepositioneerd in het agentschap Opgroeien. EXPOO heeft twee grote opdrachten:

  • het verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis en knowhow inzake opvoeden,  opvoedingsondersteuning en de leefomgeving van kinderen en jongeren
  • en het praktisch ondersteunen van het brede werkveld  met methoden, technieken en instrumenten.  

Essentieel in onze visie is de netwerkgedachte: EXPOO stelt zich op als open netwerk met inbreng van vele relevante partners. Want Vlaanderen heeft héél wat expertise. EXPOO wil een forum zijn waar deze expertise verder kan groeien.

Bij het uitvoeren van deze opdrachten werkt EXPOO altijd zo productgericht mogelijk. Net omdat we van betekenis willen zijn voor de praktijk, willen we geen louter kenniscentrum worden. Wat EXPOO onderneemt, moet een vertaling kennen naar het werkveld.