BELvue museum

Het BELvue is zowel een museum als een centrum voor worshops over democratie, burgerschap en justitie:

Museum over België en zijn geschiedenis

Het museum belicht België aan de hand van zeven thema’s uit de samenleving en een galerij met meer dan 200 voorwerpen, die als het ware het materiële geheugen van België vormen. De tentoonstelling is de perfecte plaats om met uw leerlingen op een originele manier de geschiedenis van België en de belangrijke thema’s uit onze hedendaagse samenleving aan te snijden. Deze kwam tot stand onder de supervisie van een pedagogisch comité met experten uit het onderwijsveld, waardoor ze perfect aansluit bij de eindtermen van alle richtingen en de toenemende aandacht voor burgerschapsvorming. Er werden speciale tools en bezoeken ontwikkeld voor klassen van de eerste kleuterklas tot de laatste graad van het middelbaar. 

Workshops over democratie, burgerschap en justitie

De educatieve dienst van BELvue sensibiliseert jongeren rond geschiedenis, democratie en justitie aan de hand van gratis workshops. Een rollenspel waarin de leerlingen een politieke partij vormen of een zitting in de rechtbank naspelen, een videoreportage met straatinterviews en een interview met een parlementslid, debatten, media-educatie: de leerlingen kunnen een actieve rol spelen en gaan via de praktijk aan de slag met burgerschap, democratie, justitie en samenleven.
De workshops zijn aangepast aan elk onderwijsniveau en/of –type (vanaf 5de LO tot 3de graad SO).

Vormingen

eduBEL biedt vormingen van één dag aan voor leerkrachten of toekomstige leerkrachten van het lager en het secundair onderwijs. De deelnemers gaan praktisch aan de slag door bijvoorbeeld Democracity of het rollenspel
RECHT-vaardig te spelen. Ze ontdekken methodes en pedagogische tools en hoe deze concreet in de klas kunnen gebruikt worden.