Stuurgroep HGW/HGD

De Vlaamse Stuurgroep HGW/HGD is een initiatief van TOPunt Gent vzw en bestaat uit verantwoordelijken van CLB, pedagogische begeleidingsdiensten en lerarenopleiding, en dit netoverstijgend. De stuurgroep is gemandateerd door de Internettensamenwerkingscel (ISC) van de Vlaamse CLB's en onderhoudt nauwe contacten met de begeleidingsdiensten van alle onderwijsnetten. De stuurgroep volgt nauwgezet de ontwikkelingen in Vlaanderen op die te maken hebben met handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek. HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs en van de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. Het concretiseert kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding, zodat een school of CLB-team effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. Door de fasen van het zorgcontinuüm heen werken leerkracht, zorgcoördinator, directie en CLB-team samen, waarbij ze systematisch de zeven uitgangspunten toepassen.