Mathelo

Mathelo organiseert voor wiskundeleraars nascholingen over het didactisch gebruik van ICT volgens een uniek concept.

Wiskundeleraars kunnen individueel of in team, thuis of op school, op een tijdstip naar keuze, 24/24, 7/7 deelnemen aan de webcursussen die aangeboden worden via het internet in de Moodle leeromgeving. Geen onnodige verplaatsingen naar de leslocatie! 

Het team van Mathelo beschikt over bijzonder veel expertise en ervaring om deze webcursussen uit te bouwen tot interactieve dynamische leerpaden. Hierbij maken wij voornamelijk gebruik van GeoGebra, het gratis pakket voor wiskunde, waarmee de volledige leerstof van het secundair onderwijs op een interactieve wijze kan aangebracht worden.

Er zijn webcursussen op verschillende niveaus, van beginner tot gevorderden.

Daarnaast zijn er ook webcursussen waarin de leerstof wiskunde wordt uitgewerkt per graad en per onderwerp.

De webcursussen bieden ook heel wat klasklaar bruikbaar lesmateriaal en werkbladen voor de leerlingen.

Deelnemers mogen het beschikbare lesmateriaal en de interactieve GeoGebrabestanden VRIJ delen met hun leerlingen op school. (Creative Commons).

Naast het betalend aanbod van webcursussen biedt Mathelo ook webcursussen die vrij toegankelijk zijn.

Daarnaast zijn meer dan 1500 interactieve GeoGebrabestanden uit de Mathelo leeromgeving vrij beschikbaar via de website van GeoGebra.

Het team van Mathelo is van bij de start ook van zeer nabij betrokken bij de ontwikkeling en de vertaling van de interface van het programma GeoGebra. 

De slogan van Mathelo is... van learn to use naar use to learn!