UNHCR

UNHCR, het agentschap van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen, is een internationale hulporganisatie die als opdracht heeft om wereldwijd vluchtelingen te beschermen. Het agentschap heeft ongeveer 10,000 medewerkers die in meer dan 120 landen actief zijn om vluchtelingen bij te staan en er voor te zorgen dat hun rechten gewaarborgd zijn. 

De rechten van vluchtelingen zijn na WOII vastgelegd in de Vluchtelingenconventie, die onder meer zegt dat vluchtelingen niet terug naar hun eigen land mogen gestuurd worden als ze daar gevaar lopen door oorlog of vervolging omwille van hun ras, religie, politieke overtuiging, of seksuele geaardheid.

UNHCR biedt sinds kort (oktober 2017) leermiddelen aan over vluchtelingen, asiel en migratie op zijn wereldwijd onderwijsportaal www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html. Deze leermiddelen zullen dit schooljaar ook vertaald worden in het Nederlands.