2LinK2

2LinK² wil leraren informaticawetenschappen en STEM:

  • stimuleren en enthousiasmeren door ondersteuning en networking;
  • informeren over nieuwe ontwikkelingen en manieren om probleemoplossend te denken;
  • informeren over de vernieuwingen in omringende landen;
  • aanzetten hun onderwijskundige vorming te verruimen door nascholingen, stages en een jaarlijks congres;
  • stimuleren lesmateriaal uit te wisselen en samen met 2LinK²-leden projecten uit te werken.

2LinK² richt samen met de universiteiten van Gent, Leuven en Hasselt, en met de steun van Google, nascholingen in rond Physical computing en Algoritmiek. 
2LinK² biedt ook nascholingen computationeel denken aan voor leraren 1ste graad secundair onderwijs, in samenwerking  met de pedagogische begeleidingsdiensten van het GO!, OVSG, POV en Katholiek onderwijs Vlaanderen en met de hogescholen HOGENT en UCLL .

In werkgroepen worden projecten uitgewerkt die een ondersteuning kunnen zijn voor de lespraktijk of die rechtstreeks in de lespraktijk kunnen toegepast worden. Naast het inhoudelijk aspect wordt ook  het didactisch luik belicht en bekijken we samen hoe je het geleerde in de klas kan aanbrengen.

Recentste leermiddelen

Er werden geen leermiddelen gevonden om weer te geven.