11.11.11

11.11.11 vecht tegen onrecht en voor duurzame verandering want iedereen verdient dezelfde basisrechten.

Kinderen en jongeren zijn de wereldburgers van morgen. De 11.11.11 onderwijswerking wil hen bewust en kritisch leren kijken naar de wereld. Globale thema’s zoals klimaat, migratie, duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's), internationale samenwerking, … campagnes en acties staan centraal in onze werking. 11.11.11 organiseert mee nascholingsmomenten voor leerkrachten meestal samen met enkele organisaties. We hebben al rond verschillende thema's vormingen aangeboden onder andere een studiedag over 'Migratie in het onderwijs'.
Elk jaar werken we, aansluitend bij het campagnethema, een educatief aanbod uit voor basis- en secundair onderwijs. Als koepel van Internationale Solidariteit vergeten we daarbij ook niet het aanbod van onze lidorganisaties en andere educatieve organisaties. Tijdens de '11.11.11@school periode' (oktober-november) kunnen zowel basis- als secundaire scholen actief meewerken met de 11.11.11 campagne.

Recentste leermiddelen

Alle leermiddelen van 11.11.11 (9)

Favorietenmappen