ABEONAconsult bvba

Bekijk het door de ogen van leerlingen. Dat is de leuze van Route2school! Ongevallencijfers signaleren verkeersonveilige locaties, geven inzicht in de demografische achtergrond van verkeersslachtoffers en bieden dus een houvast om het verkeersbeleid van een stad of gemeente vorm te geven. Ze blijven een belangrijke pijler in de verkeersveiligheidsanalyse van Route2school (R2S), maar het R2S-team kijkt verder dan enkel de ongevallengegevens. Wij zetten een andere bril op en verwerven daarmee een andere kijk: die van leerlingen, ouders, leerkrachten en de schooldirectie.

 

We zijn benieuwd naar hun ervaringen op weg naar en van school. In een straat met veel busverkeer kunnen zwakke weggebruikers zich bijvoorbeeld door de aan- en afrijdende bussen geïntimideerd voelen en toch gebeuren er amper ongevallen. Het is onze ambitie om ook in die specifieke situaties het veiligheidsgevoel te verbeteren.

 

Hoe kijken we mee over de schouder?

We bevragen leerlingen, ouders en leerkrachten om de mobiliteitsknelpunten in uw gemeente te inventariseren. Hoe komen zij naar school? Welke route nemen ze? Hoe ervaren ze hun route? Welke knelpunten komen ze onderweg tegen? Welke oplossing stellen ze voor? Met antwoorden op al die vragen gaan we samen met de gemeente, de politie en de scholen op zoek naar een passende oplossing. Die gegevens gieten we in een digitale schoolroutekaart.

 

Hoe kwam R2S tot stand?

R2S kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen het Instituut voor Mobiliteit (UHasselt) en ABEONA Consult. De R2S-tool is gegroeid uit het project 'Moving Forward', een project dat het Instituut voor Mobiliteit (IMOB, UHasselt) en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in 2009 hebben opgestart. Dankzij Moving Forward konden scholen, gemeenten en politiezones digitale schoolbereikbaarheidskaarten maken. Na zes jaar gebruik te hebben gemaakt van Moving Forward, merkten wij dat het de hoogste tijd was om met een nieuwe en uitgebreidere tool op de markt te komen.

Recentste leermiddelen

Er werden geen leermiddelen gevonden om weer te geven.