ACEC NV

Een ingenieursbureau waarbij : de standaarden voor veilig, efficient, structureel, goed administratief, maatschappelijk verantwoord en de leercurve steeds hoger drukken, falikant boven staan. 

Door consequent ieder aspect regelmatig te toetsen (middels onafhankelijke )  en vooral bij calamiteiten direct ingrijpen. Verder proberen wij ons personeel steeds hoger op te leiden tov van de lokale std om zo een kwalititatief voor deel te hebben tov onze concurrenten. Vertaling van deze visie

Kwaliteit

Recentste leermiddelen

Er werden geen leermiddelen gevonden om weer te geven.