Agentschap Integratie en Inburgering Limburg

Vision of the organisation: Het Agentschap Integratie en Inburgering pakt de uitdagingen aan die het gevolg zijn van migratie.

Daarin willen we het verschil maken.

Migratie heeft een impact op de hele samenleving. Op mensen en buurten, op organisaties en besturen. Meebewegen met een omgeving die verandert, vraagt inspanningen van iedereen.

We werken zo aan een gedeelde toekomst. Daarin krijgen mensen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen en zet iedereen zijn of haar talenten in.

Burgers, diensten en beleid vinden in het Agentschap Integratie en Inburgering een duurzame partner. Onze dienstverlening vertrekt van hun noden en vragen.

  • We zetten competenties en expertise doelgericht in.
  • We versterken de communicatie tussen mensen.
  • We informeren objectief en op maat.
  • We geven vormingen en begeleiding gericht op de praktijk.

Translation of this vision

Quality

Recentste leermiddelen

Alle leermiddelen van Agentschap Integratie en Inburgering Limburg (8)