MAAK!

Visie van de organisatie

 

Door je creatieve (denk)vermogen verder te ontplooien, blijf je groeien als individu en als team. Je versterkt de verbondenheid met jezelf en je omgeving, en wordt flexibeler ten aanzien van persoonlijke en professionele uitdagingen. Je ziet meer kansen tot verbetering en vernieuwing, en je ervaart een grotere voldoening. Onze snel evoluerende wereld zou een mooiere plek zijn moest er aan het ontplooien van creativiteit even veel belang gehecht worden als aan leren lezen en schrijven. Daar wil ik mijn steentje toe bijdragen; omdat het mensen versterkt, verbindt, engageert, blij maakt. 

 

Vertaling van deze visie

 

Bij MAAK! kan je terecht voor een divers aanbod aan individuele coachings, teamcoachings, groepstrainingen, Creative Labs, en co-creatietrajecten. We gaan steeds uit van het ontplooien van je creatief potentieel als sleutel tot veerkracht, welbevinden, samenwerking en innovatie. Centraal in de aanpak staan ont-Moeting, Actie, krAcht en omdenKen. 

 

Kwaliteit

 

MAAK! biedt trajecten op maat, die steeds starten met vraagverheldering en analyse van de situatie, en een cyclisch verloop volgen met aandacht voor evaluatie, bijsturing, overdracht en implementatie. Het individu of team blijft steeds eigenaar van het proces, en bepaalt mee de duur en vorm van het traject. 

 

Inhoudelijk steunen de trajecten op mijn achtergrond in de Pedagogische Wetenschappen, mijn jarenlange ervaring in het vormingswerk en onderwijs, en mijn expertise in het werken met verschillende kaders en modellen: inspirerend coachen, The Artist's Way, ervaringsleren, groepsdynamica en teamontwikkeling, herstelgericht werken, geweldloze communicatie, participatief werken, psychofysieke weerbaarheidstraining (Rots & Water)

Recentste leermiddelen

Er werden geen leermiddelen gevonden om weer te geven.