Taal en meertaligheid

In het onderwijs in Brussel maakt meertaligheid deel uit van de leer- en leefomgeving van alle leerlingen. Deze meertalige realiteit moet dus een plaats krijgen in het taalbeleid van de scholen. Door de anderstalige taalachtergrond van veel leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, vraagt het Nederlands ook expliciete aandacht. 

Je ziet enkel de leermiddelen uit de favorietenmap die op huidige projectsite (De lat hoog voor talen) staan. Open deze favorietenmap op KlasCement om alle leermiddelen in de map te bekijken.