Omgaan met armoede

In Brussel vormt het omgaan met de socio-economische verschillen een grote uitdaging. Het Onderwijscentrum Brussel helpt schoolteams om binnen hun school- en klaspraktijk rekening te houden met kansarme leerlingen en ouders. Hierbij gaat de aandacht niet in de eerste plaats naar het financieel beleid van de school. De focus op de leefwereld, de voorkennis en de ervaringskansen van kansarme leerlingen kan een motiverend leerklimaat creëren.

Lees meer over omgaan met kansarmoede.

Je ziet enkel de leermiddelen uit de favorietenmap die op huidige projectsite (De lat hoog voor talen) staan. Open deze favorietenmap op KlasCement om alle leermiddelen in de map te bekijken.