Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs: onderwijs in een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands.

Die ‘andere taal’ is in Vlaanderen het Frans, Engels of Duits. Een leerkracht economie geeft zijn vak bijvoorbeeld in het Frans, of een leerkracht Duits geeft esthetica in die taal. Je school mag ook onderdelen van een of meerdere vakken aanbieden via CLIL.

Belangrijk is het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal – de doeltaal – ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal (die ze veeleer in de reguliere taalvakken verwerven).

Een CLIL-traject doet dus geen afbreuk aan de doelstellingen van het niet-taalvak. Er zijn niet minder, noch andere onderwijsdoelstellingen. (Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clil-content-and-language-integrated-learning)

Op deze pagina vind je het volledige aanbod CLIL-leermiddelen. Selecteer eerst de gewenste taal. Daarna kan je je zoekopdracht verder verfijnen door de filters te gebruiken (soort leermiddel, onderwijsniveau, vak …).