Taalinitiatie is een aanbod van ‘talige activiteiten’ dat voorafgaat aan formeel talenonderwijs Soms kan het qua woordenschat al wat verder gaan dan een occasionele aanpak (tellen van dagen van de week, maanden, populaire aftelrijmpjes, …). Taalinitiatie is erop gericht om jongere kinderen in te wijden in één specifieke vreemde taal die later formeel wordt aangeleerd.

Taalinitiaties in het Frans, Engels of Duits behoren tot het gewoon basisonderwijs en kunnen facultatief aangeboden worden vanaf het eerste jaar gewoon kleuteronderwijs. De school kan vrij kiezen of, en zo ja voor welke taal (Frans, Engels, Duits) er initiatie gegeven wordt (Bron: Omzendbrief BaO/2017/01). 

Hieronder vind je inspirerend lesmateriaal voor taalinitiatie. Via de rubrieken en filters kan je de leermiddelen verder selecteren.