Huidige vacature

We zijn op zoek naar een halftijds (50%) gedetacheerde leerkracht om het team van KlasCement (onderdeel van Kenniscentrum Digisprong) te versterken:

  • Verkenner/verbeteraar

Bekijk de volledige vacature en het selectiereglement (deadline 20 november '23)

Wat houdt deze job in bij KlasCement?

Analyseren
Bij KlasCement delen leraren en organisaties leermiddelen met elkaar. Je bekijkt en analyseert de verschillende processen die op KlasCement plaatsvinden en legt deze stap voor stap vast. Zo ga je o.a. volgende processen analyseren en in kaart brengen:

  • de toevoegprocedures op KlasCement;
  • het huidige puntensysteem is aan vernieuwing toe;
  • KlasCement krijgt wel eens te maken met een bug. 

Deel van het KlasCementteam

  • actief deelnemen aan overleg;
  • verbetervoorstellen formuleren voor het KlasCementgebruik.
 

Veelgestelde vragen i.v.m. werken bij KlasCement

De functie en de bijbehorende voorwaarden staan in detail beschreven in het selectiereglement op de vacaturepagina’s. Lees die grondig na, want ze bevatten de volledige, gedetailleerde omschrijving.

We lichten enkele veelgestelde vragen hier kort en bondig toe.*

Wat is een detachering?
Als gedetacheerde leraar neem je een verlofstelsel op je school, om een opdracht bij KlasCement op te nemen. Maar je blijft in dienst van je school, je loon en voorwaarden lopen door.
Voor een detachering moet je een verlofstelsel aanvragen bij je school- of centrumbestuur. Dit is een gunst, dus zij kunnen dit weigeren. 
👉 Meer informatie over detacheringen en verlof wegens opdracht

Moet ik vastbenoemd zijn?
Nee.

Moet ik een bachelor- of masterdiploma hebben?
Je moet minstens een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid
Je kan ook kandideren als je in het bezit bent van een masterdiploma. 

Hoeveel bedraagt mijn loon?
Je onderwijssalaris loopt onveranderd door.  Dit wordt aangevuld met een detacheringsvergoeding en een onkostenvergoeding voor internet.

Moet ik een aanstelling van 100% hebben op mijn school?
Voor een opdracht waarbij je 50% gedetacheerd wordt bij KlasCement, moet je minimaal 50% aangesteld zijn én toestemming krijgen van je school- of centrumbestuur. Alleen zo kan je voor 50% een verlofstelsel opnemen voor je detachering. 

Hoe vaak moet ik naar Brussel?
Op maandag ben je wekelijks aanwezig in het Consciencegebouw, vlak naast het Noordstation van Brussel. Verplaatsingskosten met het openbaar vervoer worden vergoed. De andere dagen werk je — in overleg met je leidinggevende — van thuis uit.

Hoeveel verlof heb ik?
Voor het gedeelte dat je zal werken als gedetacheerd leraar, wordt je schoolvakantie vervangen door de vakantieregeling volgens het Vlaams Personeelsstatuut. Dit wil zeggen dat je 35 dagen verlof per jaar vrij kan opnemen. Voor een halftijdse aanstelling dus 17,5 dagen vrij op te nemen, naast de helft van de schoolvakanties. 

Aanvullend op dit verlof krijg je de week tussen kerstdag en Nieuwjaar en de vaste feest- en decretale dagen nl. paasmaandag, O.H.Hemelvaart, 1 mei, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 2 november, 11 november en 15 november.

* De informatie op deze pagina moet worden beschouwd als een officieuze toelichting bij het officiële selectiereglement.

Wie werkt bij KlasCement?

KlasCement bestaat uit een dynamisch en professioneel team van leraren, programmeurs, projectmanagers …
We zijn gepassioneerd door onderwijs en zijn al sinds 1998 een inspiratiebron voor leraren die open leermiddelen (OER) delen.
Lees meer over de visie en de missie van KlasCement.

In overleg met het team, onze gebruikers, partners en experts worden innovatieve ideeën ontwikkeld om onze dienst, deze website, voortdurend te optimaliseren.

In het KlasCementteam vind je:

  • Moderatoren: zij zetten het ingezonden materiaal online op basis van de toelatingscriteria en huisstijlvoorschriften.
  • Collega's die met communicatie en public relations bezig zijn: ze schrijven nieuwsbrieven en werken aan sociale media, spreken met organisaties over het verspreiden van hun aanbod via KlasCement.
  • Een technisch team: zij programmeren de website en bedenken manieren om 'm nog beter te laten aansluiten bij noden van leraren.

Bekijk het hele team

Waar zit KlasCement?

KlasCement heeft een vaste stek in het Ministerie van Onderwijs en Vorming, naast het Brusselse Noordstation.

Op zes minuten wandel je van ons bureau tot het perron van je trein.

Bekijk locatie