Inspiratie en lesmateriaal

Nederlands voor anderstaligen: secundair volwassenenonderwijs
taalaanbod Centra voor Basiseducatie (NT2, alfa NT2, NT1, opstap Frans en Engels)
anderstalige nieuwkomers (basisonderwijs) en OKAN (secundair onderwijs)
Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans
Content and Language Integrated Learning (Frans, Engels en Duits)
meer dan één taal begrijpen en produceren
Nederlands in basis- en secundair onderwijs
Nederlands als Vreemde Taal
Latijn en Oudgrieks
wennen aan vreemde talen en culturen via creatieve exploratie in het basisonderwijs
talige activiteiten om kinderen in te wijden in het Frans, Duits of Engels
als onderdeel van algemeen beleid op school
handige apps en tools voor het talenonderwijs
taalvakanties, tandemleren, taalcarrousels, eTwinning,...