vzw Foyer

Foyer is een vzw met verschillende deelwerkingen die in Brussel al ruim vijftig jaar bouwt aan een (meer) interculturele samenleving. Ons aanbod omvat interculturele bemiddeling, advies rond meertaligheid en opvoeding, een waaier aan activiteiten voor zowel jongeren als volwassenen gericht op ontplooiing en empowerment, naast dialoogactiviteiten die ontmoeting stimuleren.

Onze werking richt zich tot alle Brusselaars.

Een greep uit onze werkingen:

Initiatieven voor integratie en empowerment van (vaak maatschappelijk kwetsbare) kinderen, jongeren en volwassenen.
Diverse activiteiten voor vrouwen en mannen uit alle bevolkingsgroepen en van alle leeftijden.
Pionierswerk op het vlak van meertaligheid en logopedie bij meertalige kinderen.
Activiteiten ter ondersteuning en versterking van de lokale en Brusselse sociale cohesie.
Interculturele bemiddeling en preventie in de welzijns- en gezondheidssector.
Steunpunt voor Roma en Woonwagenbewoners.
De beeldvorming over onze diverse samenleving bijstellen met educatieve workshops.
Stimuleren van het maatschappelijke debat rond actuele migratietrends.
Publicaties en ontwikkeling van innovatief materiaal rond migratie, integratie en diversiteit.