NVT

Nederlands als Vreemde Taal (NVT) is de benaming van het onderwijs Nederlands aan anderstaligen buiten het Nederlandse taalgebied. Onderwijs Nederlands als Vreemde Taal vind je zowel in het leerplichtonderwijs, als in het volwassenenonderwijs en aan universiteiten. 

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is verantwoordelijk voor toetsing en certificering van leerders die het Nederlands als Vreemde Taal leren. Het CNaVT is een project van de Taalunie en wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). 

Op deze pagina vind je een aanbod leermiddelen voor Nederlands als Vreemde Taal. Via de rubrieken en filters kan je de zoekresultaten verfijnen.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Photo by Lonely Planet on Unsplash