16 sleutelcompetenties: informatie en lesmateriaal

16 sleutelcompetenties vormen de basis voor de nieuwe eindtermen. De eindtermen worden geformuleerd in functie van deze sleutelcompetenties en niet langer in functie van vakken of leergebieden. Hierdoor vervalt het onderscheid tussen vak-/leergebiedgebonden en vak-/leergebiedoverschrijdende onderwijsdoelen. De verbinding tussen de onderwijsdoelen en de vakken/leergebieden of vakkenclusters/leergebiedclusters gebeurt via de leerplannen op school.

Dit zijn de 16 sleutelcompetenties: 

Klik op de competentie waar jij rond wil werken voor heldere informatie én specifiek lesmateriaal.

 1. Lichamelijke en geestelijke gezondheid;
 2. Nederlands;
 3. Andere talen;
 4. Digitale competenties;
 5. Sociaal-relationele competenties;
 6. Wiskunde – natuurwetenschappen – technologie – STEM;
 7. Burgerschap;
 8. Historisch bewustzijn;
 9. Ruimtelijk bewustzijn;
 10. Duurzaamheid;
 11. Economische en financiële competenties;
 12. Juridische competenties;
 13. Leercompetenties;
 14. Zelfbewustzijn;
 15. Ondernemingszin;
 16. Cultureel bewustzijn.

Volwaardig meedraaien in onze samenleving 

De eindtermen voor basisgeletterdheid moeten door elke leerling individueel worden behaald. Die eindtermen moeten ervoor zorgen dat elke leerling volwaardig kan meedraaien in de samenleving. Daarnaast zijn er eindtermen die door de overgrote meerderheid van de leerlingen gehaald moeten worden, zoals de eindtermen ruimtelijk bewustzijn, Frans of wiskunde.

Ten slotte zijn er ook uitbreidingsdoelen voor Nederlands geformuleerd, bovenop de gewone eindtermen. Die uitbreidingsdoelen gelden voor een beperkte groep leerlingen die nood hebben aan meer uitdaging.

Meer duiding en informatie over de sleutelcompetenties en nieuwe eindtermen 

Klasse geeft duiding bij de basisprincipes voor deze eindtermen. Op Onderwijsdoelen kan je terecht voor informatie, vragen en antwoorden over o.a. einddoelen, ontwikkelingsdoelen en basiscompetenties.

KlasCement is ook klaar voor deze nieuwe fase in ons onderwijs. Wanneer je (een deel van) de naam van de sleutelcompetentie in ons zoekvenster typt, dan verschijnt die als suggestie. Met één klik vind je zo alle leermiddelen die bij de sleutelcompetentie passen.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay