Actief burgerschap

Burgerschapscompetenties maken deel uit van de nieuwe eindtermen voor het leerplichtonderwijs. In september 2019 werden de nieuwe eindtermen ingevoerd in de eerste graad van het secundair onderwijs. Nadien volgen stelselmatig de andere graden en het basisonderwijs. Het actieve engagement van leerlingen neemt er, meer dan bij de huidige eindtermen het geval is, een centrale plaats in.

Rol als burger 

Uit internationaal onderzoek naar burgerschapseducatie blijkt dat Vlaamse leerlingen uit het tweede jaar van het secundair onderwijs vandaag beter zijn voorbereid om hun rol als burger in de maatschappij op te nemen dan in 2009, maar dat er toch nog ruimte is voor verbetering. Scholen zetten al op verschillende manieren in op burgerschapscompetenties. Deze acties zorgen echter eerder voor een verhoging van de kennis bij leerlingen en leiden minder tot een echte mentaliteits- en gedragswijziging. 

Participatie van leerlingen 

In vergelijking met het buitenland zijn Vlaamse scholen minder gericht op participatie en betrokkenheid van leerlingen en leraren. Participatie van leerlingen kan echter een belangrijke hefboom zijn voor het verwerven van verschillende burgerschapscompetenties en dus voor het vormen van kinderen en jongeren die de samenleving van morgen mee kunnen vormgeven. 

Inspiratie rond actief burgerschap en leerlingenparticipatie

Hieronder vind je lesmaterialen rond actief burgerschap en leerlingenparticipatie. Ben je op zoek naar een meer actieve manier om bij te leren over dit thema? Check dan Veranderwijs.nu.

Ook BeGlobal, het Kenniscentrum voor Wereldburgerschapseducatie, werkt rond dit thema. Zij bieden leerkrachten en educatieve aanbieders materiaal rond wereldburgerschap aan via KlasCement voor wereldburgers. Via deze deelsite vind je heel wat relevant materiaal.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay