Leerlingen leren online communiceren

ET 8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Communiceren je leerlingen met behulp van digitale toepassingen? Denk maar aan aan het maken van afspraken via e‑mailsms of gespreksapplicaties, elektronische documenten meesturen met een e‑mailbericht, contacten leggen en informatie verzamelen voor een studiebezoek, live chatten met leerlingen van een andere school, internetfora gebruiken, bloggen …

Veilig en verantwoord 

De toevoegingen ‘veilig, verantwoord’ focussen op de basisregels en omgangsvormen voor ICT‑communicatie. De leerlingen leren onder meer omgaan met de afspraken en regels die op het net gelden, ook wel nettiquette genoemd.

‘Doelmatig’ wil zeggen dat leerlingen zich afvragen wat het beste communicatiemiddel is, in functie van hun doel. Het is aan de scholen om te oordelen welke de meest gangbare communicatiemiddelen en 
-applicaties zijn (of worden in de toekomst). Voor leerlingen met een verstandelijke beperking bestaan er specifieke ICT-hulpmiddelen voor communicatie.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Getty Images