Computationeel denken

We ontwikkelen heel snel op het gebied van digitale technologie. Onze informatietechnologie evolueert op manieren die niet te voorspellen zijn. Jongeren opleiden tot pure gebruikers van digitale technologie is onvoldoende om hen voor te bereiden op de toekomst. Een goede basiskennis van de werkingsprincipes van technologie zorgt ervoor dat ze in de toekomst stevig in hun schoenen staan. Dankzij computationeel denken ontwikkelen leerlingen het vermogen om problemen op te splitsen in kleinere stukken die makkelijker te begrijpen en op te lossen zijn.

Programmeren met leerlingen

Leren coderen en programmeren is een mogelijkheid om computationeel denken aan te leren. Coderen en programmeren biedt je leerlingen nieuwe mogelijkheden om allerlei problemen op te lossen. Door hen te leren programmeren krijgen ze meer inzicht in hoe de digitale wereld werkt. Het leren van onder meer algoritmes, systematiek en programmeertaal krijgt een belangrijke plaats binnen het computationeel denken. Het stimuleert het redeneren, abstraheren en het probleemoplossend vermogen. Computationeel denken houdt dus in dat je naar een probleem of vraagstuk kijkt op een manier die toelaat dat een computer kan helpen bij de oplossing.

We onderscheiden volgende deelcompetenties:

  • probleem formuleren;
  • gegevens logisch organiseren en analyseren;
  • data voorstellen door abstractie;
  • oplossingen automatiseren via algoritmisch denken;
  • mogelijke oplossingen identificeren, analyseren en implementeren;
  • het probleemoplossingsproces veralgemenen en transfereren.

Wat is computationeel denken?

Computationeel denken is een manier problemen op te lossen en daarbij computers als hulpmiddel te zien. Jongeren krijgen door computationeel denken greep op de werkelijkheid om zich heen. Hoe raak je ergens op tijd? Hoeveel data heb je nog over op je smartphone? Waarom word je op sociale media bestookt met bepaalde advertenties?

Verschillende bronnen zien computationeel denken als een noodzakelijke basisvaardigheid naast lezen, schrijven en rekenen. Daarom zet je bij voorkeur al vanaf het basisonderwijs in op logisch en algoritmisch denken. Daar kan je later op voortbouwen door het aanleren en gebruiken van programmeertalen.

Computationeel denken in STEM

Computationeel denken is een belangrijke vaardigheid in STEM en is de manier waarop mensen problemen aanpakken met behulp van computers en andere technologieën.
Een voorbeeld van computationeel denken in de wetenschap is het modelleren van het weer, met behulp van computerprogramma's. Dit kan helpen om patronen te identificeren en voorspellingen te doen over hoe het weer zich in de toekomst zal ontwikkelen. In de technologie kan computationeel denken worden gebruikt om complexe systemen te ontwerpen, zoals robots of zelfrijdende auto's.

Unplugged programmeren, zonder computer aan de slag!

Om aan computationeel denken te doen, hoef je niet de duurste materialen in huis te hebben. Unplugged activiteiten zijn activiteiten die je zonder computer kan uitvoeren, programmeren zonder kabeltjes. Die activiteiten stimuleren allerlei vaardigheden zoals logisch volgen van stappen, gebruikmaken van ‘loops’ en variabelen. Unplugged activiteiten zijn vaak inzetbaar voor meerdere leeftijdsgroepen.

We verzamelen hier lesmateriaal waarmee je werkt aan computationeel denken in jouw klas.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay