Computationeel denken

Computationeel denken in de eindtermen

Sinds 1 september 2019 is computationeel denken expliciet opgenomen in de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs. Dit is niet onlogisch als je bekijkt hoe digitale technologie vandaag in onze dagelijkse omgeving verweven zit. Zo vereisen bijna alle jobs tegenwoordig digitale vaardigheden. Het belang van computationeel denken is dus ook niet te onderschatten. Maar wat houdt dat nu precies in?

Wat is computationeel denken en wat kan je er mee op school?

Computationeel denken gaat over het vermogen om problemen op te lossen door inzicht in ICT of met behulp van ICT. Computationeel denken is een manier om problemen op te lossen. Jongeren krijgen door computationeel denken greep op de werkelijkheid om zich heen. Hoe raak je ergens op tijd? Hoeveel data heb je nog over op je smartphone? Waarom word je op sociale media bestookt met bepaalde advertenties?

Programmeren met leerlingen

Leren coderen en programmeren bieden je leerlingen nieuwe mogelijkheden. Door hen te leren programmeren krijgen ze meer inzicht in hoe de digitale wereld werkt. Het leren van onder meer algoritmes, systematiek en programmeertaal krijgt een belangrijke plaats binnen het computationeel denken. Het stimuleert het redeneren, abstraheren en het probleemoplossend vermogen. Computationeel denken houdt dus in dat je naar een probleem of vraagstuk kijkt op een manier die toelaat dat een computer kan helpen bij de oplossing. 

EU Code Week: 8-23 oktober 2022

De EU-programmeerweek is een initiatief waarin creativiteit, probleemoplossing en samenwerking worden gestimuleerd door middel van programmeren en andere technische en digitale activiteiten. Het idee erachter is om programmeren bereikbaarder te maken en om mensen te laten zien hoe je ideeën met programmeercode tot leven kunt brengen. De Code Week wil digitale vaardigheden ontwikkelen en gemotiveerde mensen bij elkaar brengen om te leren.
In 2022 viert EU Code Week zijn tienjarige bestaan. Daarom organiseren we nog eens een Codefestival in het Hendrik Consciencegebouw te Brussel. 
 

Code Week 2021: toolkit

In de EU Code week ga je aan de slag met programmeren en computationeel denken op school. Hierrond werken biedt je leerlingen nieuwe mogelijkheden. Ze krijgen meer inzicht in hoe de digitale wereld werkt. Bekijk de Code Week toolkit om inspiratie te sprokkelen en deel te nemen aan de EU Code Week. 

Waar vind je nog info en materiaal?

Publicatie 'Zo denkt een computer'

Zo Denkt Een Computer

Download

Deze publicatie biedt lagere en secundaire scholen informatie, praktijkvoorbeelden en instrumenten om leerlingen de basisprincipes van computationeel denken en programmeren bij te brengen. Via de tools kunnen scholen hun leerlingen wegwijs te maken in de digitale wereld.

Opleiding en activiteiten

Leermiddelen

Er zijn tal van materialen, software en lesplannen beschikbaar die je gratis en meteen kan gebruiken in de klas. Enkele voorbeelden:

  • Programmeren-zonder-computer doe je met CS Unplugged: via tal van spelletjes, zoals de menselijke faxmachine, en zelfs kookactiviteiten leer je de basisprincipes van computationeel denken. Bekijk enkele uitgewerkte ideeën via Dwengo of bij Levend programmeren.
  • Eenvoudige (en meer uitdagende) programmeerspelletjes waar je zo mee aan de slag kan.
  • Programmeer interactieve verhalen, games en animaties door gebruik te maken van de visuele programmeertaal Scratch en Scratch Junior (leeftijd 5-7 jaar en bruikbaar voor tablet).
  • Een 3D- of interactief game maken kan met een eenvoudige visuele programmeertaal zoals KODU.
  • Nog meer inspiratie vind je op de website van het Europese schoolproject Taccle.

Studiedagen Codefestival

In 2016 en 2017 planden we ook een codefestival met keynotes, hands-on sessies, praktijkvoorbeelden, demo's en nieuw materiaal. De presentaties kan je via onderstaande links nog eens raadplegen.

Nog meer leermiddelen vind je hieronder.

Kies jouw doelgroep

Door KlasCement | Bijgewerkt: 02-05-2022
www.pixabay.com