Conflicthantering / Probleem oplossen

Lesmaterialen en hulpmiddelen om ruzies op te lossen en te reflecteren op probleemgedrag.

Omgaan met conflicten op school en in de klas via o.a. stappenplannen, reflectieschema's, herstelgerichte aanpak, geweldloze communicatie, opvolgkaarten ...

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay