Zorg voor een open klasklimaat

Vlaams Vredesinstituut: 'Onze samenleving staat onder spanning. Discussies over politiek en samenleving raken snel verhit, tegenstellingen worden scherper gesteld.'

Gevoelige thema's in de klas?

Dat laat zich ook voelen in de klas en op school. Leraren en directies worden voor flinke uitdagingen geplaatst. Hoe moet je reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe geef je les over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe voer je gesprekken over gepolariseerde onderwerpen zonder dat de klas opvliegt?

Op deze pagina ontdek je een mooie selectie aan lesmateriaal dat je tal van richtingwijzers en tips biedt over het aangaan van moeilijke gesprekken en het bewerkstelligen van een open klasklimaat. Grijp daarnaast de kans om No Cap te leren kennen. Die erkende online training reikt je handvaten aan bij de preventie van polarisatie.

De inhoud werd samengesteld door KlasCement in samenwerking met:

  • Wij-Zij
    Dit netwerk van heterogene partnerorganisaties werkt samen om een duurzaam antwoord te bieden op polarisatie. De partners verbinden zich over verschillende sectoren heen om een meer krachtige ondersteuning te ontwikkelen voor professionals, beleidsmakers en burgers. Je kan bij Wij-Zij terecht voor ondersteuning bij het brengen van gepolariseerde thema’s in de klas.
  • Vlaams Vredesinstituut
    Sinds de oprichting doet het Vlaams Vredesinstituut aan onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Wat betekent vredesopvoeding en welke invullingen kunnen eraan gegeven worden in het onderwijs? Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.
  • Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie
  • Aanspreekpunt 'radicalisering en polarisering' van het beleidsdomein Onderwijs & Vorming (stel vragen via deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be). Met je vragen over diversiteit in het onderwijs, bijvoorbeeld al dan niet gescheiden zwemmen, bidden op school, halalvoeding ... kan je terecht op volgende mailbox: diversiteit.onderwijs@vlaanderen.be

Op zoek naar een geschikt moment om in de klas extra aandacht te besteden aan dit thema? Wel, op 21 september is er de Internationale Dag van de Vrede. Of Wapenstilstand op 11 november.

Door Jasper Van Biesen | Bijgewerkt:
Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie