Radicalisering in de klas bespreekbaar maken

Op deze themapagina vind je hulp en leermiddelen i.v.m. radicalisering.

Daarnaast kan je gebruik maken van een netwerk van islamexperten dat je school gratis helpt met vragen rond de islam en radicalisering. Samen wordt er gezocht naar een aanbod op maat.

De experten staan gratis klaar voor jongeren, klasgroepen en eerstelijnswerkers (leraren, CLB-medewerkers, time-outprojectbegeleiders).

In het aanbod onder andere:

  • Ze geven duidingen over de islam en de waarden en normen binnen de islam.
  • Ze begeleidden klasgesprekken en laten jongeren zo kennismaken met elkaars levensovertuiging.
  • Ze geven inzicht in waarom jongeren radicaliseren. Ook met concrete bezorgdheden rond radicalisering kan je bij hen terecht.
  • Ze informeren en coachen leerkrachten, zodat zij met meer zelfvertrouwen zelf in gesprek kunnen gaan met leerlingen en ouders.

Wil je een beroep doen op het netwerk? Neem contact op via deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be.

Met diversiteitsvraagstukken (vragen over bvb al dan niet gescheiden zwemmen, bidden op school, halalvoeding,…) kan je terecht op diversiteit.onderwijs@vlaanderen.be

Door KlasCement | Bijgewerkt: 12-12-2018
https://pixabay.com/en/world-harmony-continents-earth-3043067/