Digitale competenties waarmee je aan ICT-eindtermen werkt

Op 1 september 2019 startte de eerste graad van het secundair onderwijs met nieuwe eindtermen. Die eindtermen werden geformuleerd in functie van zestien sleutelcompetenties. In deze sleutelcompetenties komen ook heel wat eindtermen aan bod die met ICT te maken hebben.

Op deze pagina verzamelen wij voor jou alle leermiddelen waarmee je werkt aan één of meer van de ICT-gerelateerde eindtermen.  

In het totaal zijn er 382 nieuwe eindtermen. Vijftien daarvan hebben rechtstreeks met digitale competenties te maken. Bij vier andere eindtermen is onderliggende kennis van ICT noodzakelijk. Verder zijn er nog veertien ICT-eindtermen opgenomen als basisgeletterdheid. Voor de digitale competenties werd het Europese referentiekader The Digital Competence Framework for Citizens of kortweg DigComp gebruikt.

Om in al deze ICT-gerelateerde eindtermen structuur aan te brengen, kiezen we er ook hier voor om de digitale competenties voor leerlingen volgens het DigComp-framework te groeperen.

De vijf digitale competentiegebieden voor leerlingen zijn :

  1. Informatieverwerking,
  2. Communiceren en samenwerken,
  3. Inhoud creëren,
  4. Veiligheid,
  5. Problemen oplossen.

 

Door KlasCement | Bijgewerkt:
knipsel ©EU