Duurzaam en professioneel facilitair management in scholen

Het lerend netwerk

Hogeschool Odisee biedt in 2023 en 2024 een lerend netwerk aan waarin onderwijsinstellingen warm gemaakt worden om aan de slag te gaan met duurzaam facility management via inspirerende en realistische voorbeelden. Scholen kunnen leren van elkaar én van experts in duurzaam facilitair management en kunnen het nadien ook actief gaan toepassen in de eigen school.
Bij dit alles streeft men ernaar dat deelnemers de kans krijgen om te netwerken met onderwijsinstellingen die voor dezelfde uitdagingen staan. Dit netwerk staat open voor scholen uit lager en secundair onderwijs, maar ook bv. voor het CLB en het hoger onderwijs – het staat kortom open voor alle onderwijsinstellingen in Vlaanderen.

Activiteiten

Een mix aan van themadagen, seminaries, schoolbezoeken en actieve workshops, met steeds gratis deelname. Zo combineert we kennisdelen, netwerken, inspireren én het aanreiken van praktische tools. In elke activiteit staat één of meerdere aspecten van duurzaam en professioneel facilitair management centraal.

Inspireren

De themadagen bieden inspirerende informatiesessies met concrete voorbeelden van duurzaam FM op school en praktische tools om uw school duurzamer te maken. Het inspireren en samenbrengen van een brede groep die met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden, staat centraal op onze themadagen.

Ontdekken

De schoolbezoeken & seminaries bieden een unieke kans om enkele beste praktijken van pioniers te ontdekken en te leren van de ervaringsdeskundigen in duurzaam FM. Je krijgt zo de gelegenheid om nieuwe inzichten op te doen op het gebied van duurzaam facility management, door op bezoek te gaan bij collega’s in een andere school.

Activeren

De begeleide workshops bieden coaching aan in kleine groepen voor deelnemers die hun eigen concrete cases willen aanpakken en een plan van aanpak willen uitwerken. Onze experts en begeleiders staan klaar om je te helpen duurzaam FM te integreren in uw school.

 

Maak van je school een effectieve, duurzame en gezonde leeromgeving (webpagina Departement Onderwijs en Vorming)

Deze themapagina werd samengesteld door KlasCement in samenwerking met Odisee Facility Management.

Meer info: Website - Facebook - LinkedIn

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Odisee Facility Management