Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)

In september 2015 spraken alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties met elkaar af om tegen het jaar 2030 zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) te halen. Partnerschap krijgt een heel belangrijke plaats in de SDGs, precies omdat iedereen nodig is om de doelstellingen te bereiken: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers, en ook scholen!

Wegwijs in superdiverse wereld 

Maar hoe maak jij je leerlingen op een boeiende manier wegwijs in de complexe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)? Hoe kunnen je leerlingen en jij als leraar nadenken vanuit het perspectief van een superdiverse wereld? Hoe kan het onderwijs het fundament leggen voor toekomstige duurzame samenlevingsmodellen? Kom het te weten op de jaarlijkse Teachup! 2030 van BeGlobal, Duurzaam Educatiepunt en MOS.

Dit is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school en spoort leraren, educatief personeel en educatieve aanbieders aan om aan de slag te gaan met duurzame en mondiale thema’s. De SDGs vormen de inhoudelijke leidraad.

Educatief materiaal 

Via deze themapagina maak je kennis met het aanbod van vele organisaties dat aansluit bij één of meerdere SDGs en met interessante educatieve materialen over de SDGs.

In het lesmateriaal onderaan deze pagina vind je een verzameling die door de organisatie zelf werd geselecteerd. Laat het een uitnodiging zijn om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in je klas en bij je leerlingen te brengen. 

Dit zijn de organisatoren van Teachup! 2030:

BeGlobal: Kenniscentrum wereldburgerschapseducatie

KlasCement voor wereldburgers

beglobal.enabel.be

MOS: Duurzame scholen, straffe scholen

MOS- KlasCement-deelsite

mosvlaanderen.be

Duurzaam Educatiepunt

omgeving.vlaanderen.be/nl/homepage-duurzaam-educatiepunt

 

Aanbod van andere interessante organisaties op KlasCement:

Vlaanderen is duurzaam De Vlaamse overheid en diverse  partners hebben een aanbod dat aansluit bij het thema duurzaamheid dat inzetbaar is in een schoolse context. Met dit aanbod stimuleert de Vlaamse overheid educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) .
Caritas International focust op gelijkheid, rechtvaardigheid, mensen rechten.
rikolto (Vredeseilanden) werkt aan wereldproblemen via voeding.
De Milieuboot onderzoekt duurzaam en integraal waterbeheer van de Vlaamse rivieren en kanalen, duurzame ontwikkeling en biodiversiteit.
CANON CULTUURCEL is de cultuurcel van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.   
vvob werkt in negen landen in het Zuiden aan verbetering onderwijskwaliteit via versterking en professionalisering van lerarenopleidingen.
eTwinning is de community voor scholen in Europa.
Vlaams Instituut Gezond Leven werkt aan gezonde scholen.
De Helix: Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu in Geraardsbergen.
Natuureducatiecentrum De Vroente Natuureducatiecentrum De Vroente is het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu in Kalmthout.
YOUCA: Organisatie voor en door jongeren die ze stimuleert om samen te werken aan duurzame en rechtvaardige samenleving.
Studio Globo ondersteunt leraren met een aanbod waarmee kinderen en jongeren de wereld ontdekken.
Aqua Flanders: Duurzaam watergebruik op school.
djapo wil kinderen en jongeren keuzes leren maken voor een duurzamere wereld.
VIA Don Bosco draagt bij tot verwezenlijking van recht op onderwijs voor kansarme jongeren en gemarginaliseerde gemeenschappen zowel in Noord en Zuid.
Join For Water zet zich in voor een beter waterbeheer in landen in ontwikkeling.
De Aanstokerij zet je in beweging via spel.
School for Rights (KIYO, UNICEF, Djapo, Via Don Bosco, RCN Justice & Démocratie en Plan BE) legt de focus op kinderrechten.
OVAM is het agentschap van de Vlaamse overheid dat beleid en wetgeving bepaalt voor afval, grondstoffen en materialen.
BOS+ is de Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud en beter en meer bos in Vlaanderen en de wereld.
Educatief Centrum Limburg is een gespecialiseerd leercentrum binnen het flankerend onderwijsbeleid van de provincie Limburg.
RCN Gerechtigheid & Democratie nodigt burgers uit zich vragen te stellen bij polarisatie, uitsluiting, discriminatie en andere mechanismen die leiden tot (massa)geweld.
GOODPLANET inspireert via workshops, projecten en campagnes jong en oud om duurzame samenleving te realiseren.
VLACO VLACO behartigt het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen.

Bij JEF vinden kinderen en jongeren een plek om samen film te creëren, te beleven en kritisch te bekijken

Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika.
ASP net Het UNESCO Associated Schools Network met meer dan 11.500 basisscholen, secundaire scholen en lerarenopleidingen in meer dan 180 landen. Al deze 'Unesco-scholen' werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, vrede, interculturele dialoog en duurzame ontwikkeling.

DocAtlas is een educatieve bibliotheek en organiseert leeractiviteiten rond de hoofdthema’s taal, welbevinden en wereldburgerschap voor intermediairs die in het brede onderwijsveld werken aan gelijke kansen.

Vlaanderen Circulair is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen rond circulaire economie. 
documentatiecentrum Mondiale Solidariteit
In het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen vind je een ruime collectie educatieve materialen rond wereldburgerschap en mondiale thema's.

Kiyo wil volwassenen en jongeren bewust maken van de problematiek rond kinderrechten in het Zuiden door o.a. het organiseren van workshops op scholen en bij jongerenorganisaties.

Equator bevordert internationale samenwerking/ontwikkelingseducatie via een wereldwijd platform en educatieve activiteiten. Ze versterkt de stem van kinderen over heel de wereld en wisselt hun meningen uit via filmpjes, die aanleunen bij duurzame doelen en actief wereldburgerschap. Zo leren zij elkaars leefwereld kennen, gaan vooroordelen teken en bouwen aan bruggen naar elkaar.

Sustainable Stories vzw stimuleert een ondernemende mindset van jongs af aan, om het later nog beter te doen. Dit gebeurt met behulp van de 17 sdgs van de Verenigde Naties. Rond elke sdg brengen we gratis doeboeken en lesmateriaal uit die bijleren over wereldthema's zoals energie, gelijkheid, schoon water, én meteen actie leren ondernemen. Dat start bij Sustainable Stories vzw al vanaf 5 jaar. 
  Kind & Samenleving biedt tools aan om kinderen en jongeren te betrekken bij het inrichten van ruimte (scholen, speelplaats, parken, pleinen...), bij het mobiliteitsbeleid en om les te geven rond duurzaam ruimtegebruik.
  KlimaatLINK wil een permanente koppeling realiseren tussen klimaatonderwijs en klimaatwetenschap. We bieden vier gratis lespakketten rond klimaatverandering aan, inclusief kant-en-klare presentaties, werkbladen en experimentjes op niveau van het secundair onderwijs. Ook geeft KlimaatLINK informatie via blogposts en gratis workshops.

WWF-scholen biedt gratis educatief materiaal en workshops aan voor leerlingen van het lager en secundair onderwijs, alsook voor studenten van de lerarenopleiding. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: de biodiversiteit, klimaatverandering, duurzame voeding, (on)gelijkheid, plastic vervuiling, …

Fabriek Energiek is een educatief doe-centrum over hernieuwbare energie van de provincie Oost-Vlaanderen. We zitten hiervoor op een heel unieke site: De Zonneberg. De berg is een oud gipsstort waarop 55 000 zonnepanelen liggen. Vanop de top van de berg hebben we een mooi uitzicht over de havenzone, honderden windturbines, het Meetjesland en Zeeland. Met Fabriek Energiek bieden wij educatieve pakketten aan scholen over hernieuwbare energie. Jongeren gaan bij ons heel actief aan de slag door opdrachten en experimenten uit te voeren.

Repair&Share stimuleert en helpt burgers, bedrijven en politici om ervoor te zorgen dat spullen lang meegaan en gerepareerd worden als ze stuk gaan. Zo verkleinen we de afvalberg en ons grondstoffenverbruik.

 

Door KlasCement | Bijgewerkt:
https://do.vlaanderen.be/SDGs