Erfgoed onder de aandacht in de klas

Erfgoed en geschiedenis iets vol stof uit het verleden? Geen link met de leefwereld van kinderen en jongeren vandaag? Niets is minder waar. Want wie wil niet weten waar zijn roots liggen, wie in het kasteeldomein aan de rand van het dorp woonde of hoe een molen werkt en er van binnen uit ziet?

Interessante informatie over erfgoed 

Meer weten over hoe de mensen vroeger leefden, woonden en werkten, geeft je interessante informatie over waarom en hoe wij vandaag leven zoals we leven. Vaak hebben hedendaagse problematieken (zoals klimaat, migratie, mobiliteit …) of concrete gebeurtenissen in een dorp, bijvoorbeeld de afbraak en/of herbestemming van gebouwen, hun wortels in het verleden. Je kan dus vanuit verschillende invalshoeken (natuurwetenschappen, wereldoriëntatie, geschiedenis, taal, economie, MAVO, hout- en metaalbewerking …) erfgoed betrekken in je les.

Erfgoed voor kinderen en jongeren 

Ook kinderen en jongeren zijn nieuwsgierig naar waarom de dingen zijn zoals ze zijn en hebben tal van vragen over het lokale erfgoed uit hun buurt. Alleen kennen ze de verhalen vaak niet of weten niet in welke context ze een gebeurtenis moeten plaatsen.

Verschillende invalshoeken voor in de klas

Op deze pagina ontdek je een selectie aan lesmateriaal die je tal van invalshoeken biedt om met erfgoed aan de slag te gaan in de klas. In de inhoud van de verschillende leermiddelen vind je o.a. informatie over:

  • Het begrip erfgoed en wat dit juist betekent (met concrete voorbeelden);
  • Het belang van verhalen;
  • De geschiedenis van Open Monumentendag;
  • Erfgoeduitstappen met kinderen en jongeren;
  • Media (video’s, app …) om erfgoed op een andere manier aan te brengen in de klas;

Erfgoed in Vlaanderen

Ontdek meer bij Herita vzw. Deze netwerkvereniging versterkt en stimuleert draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen. Deze vzw wil iedereen met een hart voor waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites samenbrengen en ondersteunen. Erfgoed beleven is namelijk dé sleutel tot engagement voor erfgoed. 

Op zoek naar een geschikt moment om het over erfgoed te hebben in de klas? Wel, op 28 april is er Erfgoeddag en op 8 september Open Monumentendag.

Door KlasCement | Bijgewerkt: 01-10-2019
Historisch huisje in Brugge. Pixabay