Games om de leerstof aanschouwelijk te maken

Soms zijn dingen erg abstract en daardoor moeilijk om uit te leggen aan je leerlingen. En soms helpt het om iets beter te begrijpen wanneer je je helemaal kan inleven door sprekende beelden. Games kunnen hier een ideaal hulpmiddel voor zijn.

Wanneer je games in de klas wil gebruiken om je leerstof levendiger te maken, kan je gebruik maken van onderstaande lesstructuren. Elke hoofdkaart geeft aan hoe je les is opgebouwd en waarom je ervoor zou kiezen. Laat je inspireren door deze hoofdkaarten, en ontwikkel vervolgens je eigen les met je eigen leerinhouden op basis van deze structuren. Is dit toch nog wat vaag? Per hoofdkaart vind je bij de lesmaterialen ook gelinkte praktijkvoorbeelden ter inspiratie (‘lesfiches’).

Door KlasCement | Bijgewerkt:
www.pixabay.com