Geletterdheid en communicatie met ouders en leerlingen

Hoe ga je als schoolteam om met laaggeletterde ouders? Hoe ondersteun je hen als leraar? Met de filmpjes en tips van het gratis spelpakket Tijd voor geletterdheid (WVDG 2019) herken je laaggeletterdheid en werk je concrete acties en een echt beleid uit. Deel je de acties en het beleid van je school met je collega-leraren op KlasCement?

Lesmateriaal als communicatiemiddel

Heel veel collega-leraren en organisaties proberen met hun eigen lesmateriaal voor efficiënte communicatie te zorgen met leerlingen én ouders. Bijvoorbeeld via (vertaal)fiches of pictogrammen. Er staan zelfs posters, praatkaartjes en woordenboekjes voor jou gedeeld op KlasCement. Wat gebruik jij op school?

Door Departement Onderwijs en Vorming | Bijgewerkt: 08-09-2022
Pixabay