Gezond en duurzaam eten

Kinderen en jongeren hebben veel energie nodig: er valt zoveel te ontdekken en te leren! Daarom is gezond en gevarieerd eten voor hen zeker essentieel. Naast een gezonder gewicht, hogere weerstand en een betere slaap dragen gezonde eetgewoontes ook bij aan een hogere concentratie en een beter leervermogen. En of dat van pas komt op de schoolbanken!

Regelmatig eetpatroon

Gezond eten gaat ruimer dan welke voedingsmiddelen je best eet. Het gaat over een regelmatig eetpatroon ontwikkelen, genoeg eten in functie van de noden van een opgroeiend lichaam, genietend omgaan met eetmomenten en inzetten op een gevarieerd voedingsaanbod.

Duurzaam

Gezonde voeding gaat ook over duurzaamheid. Zowel in tijd (niet alleen nu maar ook in de toekomst) als ruimte (toegankelijk voor iedereen, wereldwijd). Het concept duurzaamheid wordt gekenmerkt door drie pijlers: het milieu, het sociale en het economische aspect.

Omgeving

Belangrijke voorwaarden om tot gezond en duurzaam eetgedrag te kunnen komen zijn o.a. kennis over en positief staan ten opzichte van gezonde, duurzame voeding. Ook een omgeving waar de gezonde en meest duurzame keuze de gemakkelijkste is, helpt. Als leerkracht en als school kan je je steentje bijdragen door les te geven over gezonde, duurzame voeding en een gezond en duurzaam voedingsaanbod te voorzien.

Deze themapagina helpt je op weg

Verschillende organisaties ondersteunen scholen met een divers en uitgebreid aanbod aan activiteiten, lesmaterialen, methodieken, nascholingen en goede praktijken die kunnen inspireren om te werken aan gezond, duurzaam eetgedrag op en rond de school.

Op deze themapagina wordt dit aanbod samengebracht, zodat leerkrachten en directies eenvoudig de weg vinden naar de ondersteuning die ze op dat moment nodig hebben. Zo kunnen ze evolueren van actieve, maar losse activiteiten naar een schoolbeleid waarin gezonde, duurzame voeding alle kansen krijgen.

Weken of dagen van...

Zoek je een gepast moment om dit thema in de kijker te zetten?

  • Wereldvoedseldag: Deze dag (jaarlijks op 16 oktober) op initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO = Food and Agricultural Organisation) van de Verenigde Naties brengt tot uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen.
  • Week van de smaak: Van maandag 30 oktober t.e.m. zondag 5 november 2023 was het weer tijd voor de lekkerste week van het jaar! Datum voor 2024 volgt nog! #weekvandesmaak 

Zoek en vind

Gebruik de filters in de linker kolom om meer gericht te zoeken:

De organisaties

Of, maak kennis met het aanbod van de verschillende organisaties die rond dit thema werken:

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay