Gilles de la Tourette onder de aandacht op school

Je spreekt over tourettesyndroom (TS) wanneer je ongewenste bewegingen en geluiden, 'tics' dus, opmerkt bij iemand. Het gaat effectief om TS wanneer er minstens twee motorische en één vocale tic (niet noodzakelijk tezelfdertijd) optreden. De duur van die onverwachte bewegingen speelt ook een rol. Komen ze gedurende een periode van minstens één jaar voor, dan gaat het om TS. Al zullen er in dat jaar ook 'ticvrije' periodes zijn die tot drie maanden kunnen duren.

Tourettesyndroom op school of in de klas 

Zijn er bij jou op school leerlingen met het tourettesyndroom of wil je deze problematiek onder de aandacht brengen in een van je lessen? Ga je gang, want de meeste scholen en leraren hebben weinig kennis van Tourette.

Daar komt nog bij dat de schoolervaringen van kinderen met deze aandoening heel wisselend zijn. Sommige kinderen kunnen met gemak het regulier onderwijs aan, zonder extra begeleiding. Anderen hebben veel meer begeleiding nodig. Stichting Gilles de la Tourette uit Nederland geeft je veel meer duiding en informatie. Op 7 juni is er trouwens de Wereld Tourette Dag

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay