Aan de slag met gip-lesmateriaal op KlasCement

Wist je dat de gedeelde gip-opdrachten van jouw collega’s samengebracht staan op KlasCement? Haal er je voordeel uit. Of nog beter: deel jouw cursussen, lesmaterialen, presentaties, oefeningen of software die over gip gaan en help jouw collega’s hun lesideeën uitwerken voor volgend schooljaar.

Gip staat voor geïntegreerde proef. Via gip is het de bedoeling om leerplandoelen op een geïntegreerde en vakoverschrijdende manier te realiseren. De proef focust op projectwerk en praktijkgerichtheid. Bij een gip hebben je leerlingen verschillende soorten kennis, vaardigheden en attitudes nodig. Die kan je als leraar of begeleider zowel procesmatig als productgericht evalueren.

Creatief en probleemoplossend werken 

Via de gip leren leerlingen creatief en probleemoplossend aan de slag te gaan en leren ze verworven informatie in nieuwe situaties te gebruiken. Samen met de in de studierichting verworven kennis, vaardigheden en attitudes spontaan toe te passen in een realistische (praktijk)context. Zo kunnen ze hun eigen leerproces sturen en verduidelijken in een mondeling en schriftelijk verslag.

Het gip-lesmateriaal dat door leraars op KlasCement is gedeeld bevat zowel inhoudelijk materiaal waarbij gip-thema’s volledig zijn uitgewerkt, als ondersteunend materiaal om een gip-opdracht als leraar te begeleiden.

Door KlasCement | Bijgewerkt: 28-08-2019
Leerlingen presenteert vooraan in de klas. Getty Images