Taak indienen? Vergeet die bronnenlijst niet!

Kritisch denken; steeds belangrijker voor leerlingen! Het selecteren van goede bronnen hoort daarbij. Zowel voor het maken van hun gip, een literatuurstudie, taak of paper is het selecteren van bronnen en het daarna opstellen van een goede bronnenlijst zeer belangrijk. Dat zal hen ook helpen als voorbereiding op later. 'Klopt', zegt Hanne Bogaerts, lerares Nederlands en Engels in het Regina Pacis in Hove. 'Ik denk dat kritisch bronnen leren gebruiken en aan bronvermelding doen cruciale elementen zijn om je voor te bereiden op verdere studies.'

'Door aan bronvermelding te doen, verkleint de neiging om te plagiëren. Als leerlingen in hun werkstuk de bronnen moeten vermelden, beseffen ze dat ze veel sneller door de mand zullen vallen als ze knip- en plakwerk hebben gedaan', gaat de lerares verder.

Nauwkeurigheid bij bronvermelding 

Hanne maakt én deelt lesmateriaal over bronvermelding. 'Nauwkeurigheid is een groot probleem voor veel leerlingen. Ze moeten leren dat bij bronvermelding een komma of een punt echt een verschil maakt. Dat heeft met nonchalance te maken. Laat ze daarom veel oefenen of vertel wat veelvoorkomende fouten en instinkers zijn. Op die manier probeer ik in te schatten waar leerlingen tegenaan zullen botsen', zegt de lerares. 

Geen plagiaat 

Door hun bronnen bij te houden leren je leerlingen juiste informatie opzoeken, selecteren en ordenen. Ze hebben er veel bij te winnen, want plagiaat plegen of je broninformatie vergeten te noteren, kan grote gevolgen hebben. 'Mijn leerlingen hebben vaak de ernst van plagiaat nog niet door', weet Hanne.

Bronnen bijhouden

Bronnen bijhouden is dus een goede ingesteldheid, maar je moet ze ook nog weergeven. Daarvoor dient een bronnenlijst. Maar hoe stel je die samen en wat voor opmaak heeft die opsomming nodig? Ook dat is voor veel leerlingen niet zo evident. 

Hanne: 'Voor mij is het vooral belangrijk dat leerlingen de tools aangereikt krijgen om het zelfstandig te kunnen. Ze krijgen van mij een overzichtslijst van vaste formats per type bron om een literatuurlijst op te stellen. Daarin staan verwijzingen naar digitale hulpmiddelen zoals online generators (bv. Scribbr) en het automatische Word-systeem.'

Lesmateriaal over bronvermelding 

De leermiddelen in deze selectie bieden een houvast bij het opstellen van de bronnenlijst. 'Zorg voor erg veel structuur in je eigen materialen, zodat leerlingen sneller door de bomen het bos zien', legt Hanne uit.

Door KlasCement | Bijgewerkt: 08-11-2019
Studente zoekt informatie op computer Getty Images