Opstellen van ICT-beleidsplannen

Het ontwikkelen en het gebruik van een beleidsplan in een school of scholengroep is sterk aan te raden. Het moet een werkdocument zijn in nauw overleg met directie, ICT-coördinatie en lerarenover hoe je ICT zo efficiënt mogelijk inzet. Een aanpak waarbij in teamverband een beleidsplan wordt ontwikkeld, is belangrijker dan het louter en alleen hebben van zo’n plan.

Het beleidsplan bevat de visie van de school op ICT-gebied, een inventarisatie van alle huidige ICT-middelen en de gewenste situatie. Het ICT-beleidsplan bevat de ICT-ambities en de nodige stappen om deze ambities te realiseren.

Volledige schoolteam betrekken 

Scholen die succesvol zijn met ICT, zijn scholen die beschikken over een ICT-beleidsplan waarbij het volledige schoolteam betrokken is bij de ontwikkeling ervan. Leerkrachten worden er gestimuleerd om mee na te denken over de inhoud van het plan. Het opstellen van een ICT-beleidsplan is een aanleiding na te denken over de plaats van ICT in de school en in de klassen. Dit proces dient te worden geleid door een ‘zichtbare’ coördinator, bijvoorbeeld de directie of de ICT-coördinator. Deze persoon geeft het proces van beleidsplanontwikkeling vorm en bewaakt de voortgang ervan. Met dit sjabloon kan je alvast aan de slag gaan.  

Door KlasCement | Bijgewerkt: 27-09-2019
Handen worden geschud.  Pixabay

Leermiddelen (74)

|
Datum | Score