Een ICT-beleidsplan, een onmisbaar instrument

Het ontwikkelen en gebruiken van een ICT-beleidsplan op school of in een scholengroep is sterk aan te raden. Een ICT-beleidsplan is een werkdocument dat in nauw overleg met directie, ICT-coördinatie en leerkrachten bepaalt hoe je ICT efficiënt en kwaliteitsvol inzet. Een aanpak waarbij in teamverband een beleidsplan wordt ontwikkeld en geëvalueerd, is belangrijker dan het louter en alleen hebben van zo’n plan.

Het beleidsplan beschrijft de visie van de school op ICT-gebied, een inventarisatie van alle huidige ICT-middelen en de gewenste situatie. Het plan bevat de ICT-ambities en de nodige stappen om deze ambities te realiseren.

Volledige schoolteam betrekken 

Scholen die succesvol zijn met ICT beschikken over een ICT-beleidsplan waarbij het volledige schoolteam betrokken is bij de ontwikkeling ervan. Leerkrachten worden er gestimuleerd om mee na te denken over de inhoud van het plan. Het opstellen van een ICT-beleidsplan is een aanleiding na te denken over de plaats van ICT in de school en in de klassen. Dit proces dient te worden geleid door een ‘zichtbare’ coördinator, bijvoorbeeld de directie of de ICT-coördinator. Deze persoon geeft het proces van beleidsplanontwikkeling vorm en bewaakt de voortgang ervan. Met dit sjabloon kan je alvast aan de slag gaan.  

Door KlasCement | Bijgewerkt: 09-03-2021
Handen worden geschud.  Pixabay