Schooljaar van het Nederlands

Wist je dat dit schooljaar is uitgeroepen tot Schooljaar van het Nederlands? Onderwijskwaliteit en een goede kennis van het Nederlands zijn nauw met elkaar verbonden.  Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je informatie met betrekking tot cijfers en onderzoek, goede praktijken en allerhande nuttige tips.

Deelsite Lat Hoog voor Talen

Onze deelsite Lat Hoog voor Talen is een handig startpunt in jouw zoektocht naar geschikt materiaal. Taalleraren kunnen op dat informatie- en communicatieplatform voor taal en onderwijs terecht voor praktijkvoorbeelden, publicaties, beleidsteksten, artikels en natuurlijk ook lesdocumenten, sites en software. Via deze site blijf je bovendien op de hoogte van de ontwikkelingen in het talenonderwijs. 

Op deze deelsite vind je taaluitdagingen en schrijfopdrachten voor thuis of in de klas. Je kan bladeren door de verschillende rubrieken en materiaal selecteren om aan het Nederlands te werken en aan de slag te gaan rond:

Leesbeleid op school

Via het Leesoffensief scherp je de leesvaardigheid van je leerlingen aan. Het Leesoffensief wil overtuigde lezers dicht bij het hart houden, maar vooral de niet-lezers erbij halen. De bijhorende communicatiecampagne Vrienden voor het Lezen wil zoveel mogelijk Vlamingen mobiliseren om te lezen, voor te lezen of samen te lezen.

Op onze themapagina rond leesbeleid op school vind je de sleutels voor effectief begrijpend lezen terug. Die praktijkgids bevat stappenplannen en scenario’s die schoolteams concreet inspireren om een krachtige leesdidactiek in de klas te implementeren (inclusief differentiatie en evaluatie) en om een schoolbreed leesbeleid uit te stippelen. Daarnaast kan je aan de slag met de inspiratiegids voor effectief leesonderwijs in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. De gids is geen handvat waarmee je als school je volledige leesbeleid uittekent of kritisch evalueert. Wél ruimt de gids misverstanden over effectief leesonderwijs uit de weg en biedt hij inspiratie voor effectieve leesinterventies voor alle onderwijsniveaus. 

Communicatie met ouders

Een ander speerpunt van het Schooljaar van het Nederlands is de ondersteuning van het Nederlands op de speelplaats, tijdens oudercontacten en buitenschoolse activiteiten. Als de ouders van jouw leerlingen laaggeletterd zijn, vind je op de themapagina Geletterdheid en communicatie met leerlingen en ouders een houvast om laaggeletterdheid te herkennen en vervolgens concrete acties en een beleid uit te werken. Materiaal om je oudercontact voor te bereiden, vind je op de themapagina rond Oudercontact voorbereiden

Luistervaardigheid

Een van de maatregelen die dit schooljaar al gelanceerd zijn, is het taalscreeningsinstrument KOALA. In het gewoon basisonderwijs wordt elke kleuter van 5 jaar gescreend op luistervaardigheid van het Nederlands. De screening gaat na of de leerling het Nederlands voldoende beheerst en vindt plaats in de periode van 10 oktober tot en met 30 november.

Wil jij ook de veelzijdigheid van het Nederlands onder de aandacht brengen? Ga dan het taalavontuur aan. Snuister in het onderstaande lesmateriaal en zet je leerlingen aan het schrijven, spreken, lezen ... Zo pimp je je lessen en wordt dat mondje Nederlands dat je leerlingen nu al spreken nog net dat tikkeltje rijker.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Mikhail Nilov via Pexels