Taalscreeningsinstrument KOALA

In het gewoon basisonderwijs wordt elke kleuter van 5 jaar op luistervaardigheid Nederlands gescreend. De screening gaat na of de leerling het Nederlands voldoende beheerst en wordt georganiseerd in de periode van 10 oktober tot en met 30 november met behulp van een vastgelegd taalscreeningsinstrument (KOALA). 

KOALA, analoog of digitaal

De screening kan zowel analoog als digitaal afgenomen worden. De Vlaamse overheid biedt vanaf het schooljaar 2023-2024 een kosteloze digitale versie van de screening aan. De analoge en digitale versie zijn beschikbaar via Mijn Onderwijs voor directies (dit is een externe link), samen met een handleiding en instructiefilmpjes.
Elke school beslist zelf of ze KOALA analoog dan wel digitaal afneemt.

Verplicht taalintegratietraject

Leerlingen met een taalachterstand volgen na de taalscreening een verplicht taalintegratietraject. Dit is een taalbad of een volwaardig alternatief.  Tijdens zo’n traject worden de leerlingen intensief begeleid voor Nederlands. Een leerling kan tijdens zijn schoolloopbaan in het basisonderwijs maar één schooljaar verplicht een voltijds taalbad of gelijkwaardig alternatief volgen. Deeltijds kan het integratietraject wel verdergaan.

Meer info over de KOALA screening

Meer over KOALA op de website van het Departement Onderwijs en Vorming. Je vind er alle nodige documenten, links, helppagina's én de rapportages met betrekking tot de vorige screenings.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
onderwijs.vlaanderen