Leerlingenbegeleiding via CLB

Leerlingenbegeleiding is, terecht, een breed begrip. Al hoef je maar eventjes te googelen om te weten te komen dat het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) de aangewezen instantie is om leerlingen bij te staan in hun loopbaan op school. Het CLB biedt gratis informatie, advies en begeleiding voor kinderen. Om al die CLB-medewerkers te waarderen, vieren we op 4 februari trouwens de Dag van de CLB-medewerker.

Waarvoor kan je terecht bij het CLB?

Bij de inschrijving op school krijg je als ouders informatie over het CLB waarmee de school samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt. Daar krijg je als leraar of klastitularis ook weleens vragen over. Surf naar de gedetailleerde pagina's van het Departement Onderwijs en Vorming om zelf alvast informatie in te winnen over leerlingenbegeleiding door het CLB.

Lesmateriaal over leerlingenbegeleiding 

Leerlingen de juiste begeleiding geven, is uiteraard heel belangrijk. Het CLB op jouw school vervult die rol als geen ander. Maar dat wil niet zeggen dat je in de klas niet kan inzetten op begeleiding, coaching en het aanreiken van interessante hulpmiddelen. De leermiddelen hieronder zijn gedeeld door leraren als jij of door organisaties met een geschikt aanbod. Duik erin! 

Door KlasCement | Bijgewerkt: 10-11-2021
Getty Images