Leerlingenbegeleiding via CLB

Leerlingenbegeleiding is een breed begrip. Het CLB of voluit het Centrum voor Leerlingenbegeleiding is dé instantie om leerlingen bij te staan op school en hen de beste kansen te bieden voor de toekomst. Het CLB biedt gratis informatie, advies en begeleiding voor kinderen en jongeren en doet dit in alle vertrouwen.

Vier jouw CLB’er op de ‘Dag van de CLB-medewerker’

Op donderdag 1 februari vieren we de ‘Dag van de CLB-medewerker’. Hét moment voor scholen, leerlingen en ouders om de CLB’er die voor hen het verschil maakt, te bedanken. Leerlingenbegeleiding is een werk dat we samendoen: leerlingen, ouders, school en CLB. Daarom kozen de CLB’s in 2024 voor het thema ‘we gaan er samen voor’. Het klavertje staat hiervoor symbool en is dan ook het campagnebeeld van deze editie. De hartjes symboliseren de verbinding en de warmte die we voor elkaar voelen. Want… we gaan er samen voor!

Wie kan er terecht bij het CLB?

Iedere leerling kan bij het CLB terecht want elke school werkt samen met een CLB-centrum in de regio. Bij de inschrijving op school krijgen de ouders meer info over het CLB en de contactgegevens. Ook leerkrachten kunnen hierover vragen krijgen. Meer info vind je op de gedetailleerde pagina's van het Departement Onderwijs en Vorming of op de pagina’s van de CLB’s: Vrij CLB, CLB van het GO!, OVSG en POV.

Waarvoor kan een leerling terecht bij het CLB?

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, moeilijke thuissituaties ...
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

Lesmateriaal over leerlingenbegeleiding 

Leerlingen de juiste begeleiding geven, is uiteraard heel belangrijk. Het CLB op jouw school vervult die rol als geen ander. Maar dat wil niet zeggen dat je in de klas niet kan inzetten op begeleiding, coaching en het aanreiken van interessante hulpmiddelen. De leermiddelen hieronder zijn gedeeld door leraren als jij of door organisaties met een geschikt aanbod. Duik erin! 

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Dag van de CLB-medewerker