Logopedie: informatie en lesmateriaal

Wist je dat tussen 2010 en 2016 er bijna 40 procent meer sessies logopedie geweest zijn in ons land? Bij kinderen uit de lagere school ging het in die periode zelfs om een stijging met ruim 51 procent. 'Mensen die merken dat hun kind een probleem heeft, gaan vandaag veel sneller de stap zetten naar een logopedist' stelt Stefan Grielens van het CLB.

Logopedist inschakelen 

In Het Laatste Nieuws wijst de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten erop dat er in 2017 een kentering was in de stijgende tendens. 'Scholen krijgen nu de opdracht om sterk in te zetten op zorgomkadering. Pas als de problematiek van een kind hun expertise te buiten gaat, is het de bedoeling dat een logopedist wordt ingeschakeld', aldus voorzitter Pol De Meyere.

Lesmateriaal rond spraak(problemen)

Ontdek hieronder lesmateriaal om rond spraak en logopedie te werken. Dit thema extra onder de aandacht brengen kan op de Europese dag van de Logopedie (6 maart).

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Getty Images