Mensenrechten centraal in de klas

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd door Eleonor Roosevelt. Met de ondertekening van de verklaring kregen alle mensen op aarde voor het eerst in de geschiedenis grondrechten of basisrechten. Deze rechten moesten hen beschermen tegen oorlog en gruwelijke handelingen tegen de ideeën van de vrijheid.

Mensenrechten vandaag de dag

Toch blijft het tot op de dag van vandaag een continue strijd om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in de praktijk te brengen en mensen bewust te maken van het belang van deze rechten. In sommige landen staan deze mensenrechten zelfs onder druk. Denk maar aan de manier waarop diverse overheden de rechten van bepaalde groepen (bv. mensen van kleur, vrouwen, LGTBQIA+ …) ondermijnen. In bepaalde landen worden het recht van meningsuiting en persvrijheid nog altijd geschonden.

Inspiratie en informatie

Gelukkig bestaan er vandaag de dag verschillende organisaties die zich dagelijks inzetten om onze mensenrechten met passie te verdedigen. Op deze pagina vind je inspiratie en informatie om deze organisaties bij te staan in het ondersteunen van de mensenrechten.
Wil je graag meer weten over het thema mensenrechten en internationaal recht? Neem dan zeker eens een kijkje op herinneringseducatie.be.

Deze themapagina werd samengesteld door KlasCement in samenwerking met het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
herinneringseducatie.be