Migratie: allemaal mensen, onderweg naar beter

Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging. Miljoenen mensen migreren omwille van armoede, toenemende ongelijkheid en klimaatverandering.

Actueel thema

Doorheen de geschiedenis hebben mensen zich van de ene naar de andere plek verplaatst. Migratie is iets van alle tijden. In België heeft ongeveer een derde van de bevolking wortels in het buitenland. Dat betekent dat een van hun ouders in het buitenland is geboren. Migratie is een thema dat zeer actueel blijft in onze samenleving. Elke week passeert er in het nieuws of op sociale media een passage of een standpunt over vluchtelingen of migratie.

Hierdoor ontstaan ook veel verschillende meningen in de samenleving, maar ook in de klas. Het is voor een leerkracht geen evident thema om in de klas te bespreken. Daarom vind je
op deze themapagina lesmateriaal en didactisch werkmateriaal die je als leerkracht helpen om op een interactieve en inclusieve manier erover te praten met je leerlingen.

Wees een wereldbewuste klas

Vind nog meer inspiratie, lesideeën en concreet lesmateriaal voor een wereldbewuste klas op de deelsite KlasCement voor wereldburgers. Extra aandacht besteden aan dit thema? Wel, de Internationale Dag van de Migrant valt op 18 december. 

Deze themapagina werd samengesteld door Klascement in samenwerking met 11.11.11 en het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay