(Cyber)pesten tussen leerlingen: zo pak je het aan!

(Cyber)pesten tussen kinderen en jongeren: het blijft een pittige kluif voor leerkrachten en schoolteams.

Deze pagina reikt jou allerlei hulp- en leermiddelen aan om de aanpak op klas- én schoolniveau rijker, gevarieerder en krachtiger te maken. Pesten terugdringen, doe je samen. 'Daarom zet je best in op communicatie, uitwisseling en samenwerking. En dat op alle niveaus. Door de verantwoordelijkheid te spreiden over jezelf, je collega’s, de leerlingen, de klasgroep en de ouders maak je het werk lichter en vergroot de kans op succes', zegt het netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

Partners van Netwerk Kies Kleur tegen Pesten die aanbod hebben:

Pesten op school: wat kan je doen?

Kies Kleur tegen Pesten: 'Elke maatregel of tool die de veiligheid, het vertrouwen en de behoefte tot verbondenheid (‘erbij horen’) bij en tussen de leerlingen helpt versterken, verdient extra aandacht. Maak vanuit dat perspectief gebruik van de inspirerende suggesties die hieronder worden aangereikt.'

'Leerlingen, leerkrachten en ouders moeten bovendien kunnen terugvallen op een veilige en betrouwbare meldstructuur die iedereen onbevangen beluistert en gepast doorverwijst.'

Breng dit thema extra onder de aandacht tegen de jaarlijkse Week tegen Pesten

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Getty Images