Positieve houding tegenover ICT

ET 1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

De leerlingen staan positief tegenover ICT en willen het graag gebruiken als hulpmiddel bij het leren.

Naast die positieve houding, wordt ook de bereidheid aangescherpt om ICT in zetten als middel om te leren. ICT speelt een aanvullende rol, maar ook een remediërende en compenserende. 

Die compenserende rol van ICT is belangrijk voor gebruikers met een beperking. Dat geldt ook voor gebruikers die thuis niet de mogelijkheden hebben om met ICT te leren omgaan. Op school wordt ICT ingezet om vaardigheden en attitudes te verwerven die bij thuisgebruik niet of veel minder aan bod komen.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay