Onderzoek versterkt je klaspraktijk

In je klas en school sta je voor grote uitdagingen, zoals innovaties, nieuwe maatregelen en maatschappelijke evoluties. In onze snel evoluerende samenleving is het belangrijk om je als leraar, directeur of ondersteuner professioneel te (blijven) ontwikkelen om zo voor de klas goed onderwijs te bieden aan je leerlingen. “school ❤ onderzoek" wil dat ondersteunen. 

Onderzoek bron voor professionalisering

Resultaten van onderzoek over de onderwijspraktijk vormen voor jou als onderwijsprofessional een bron voor professionalisering, innovatie en nieuwe inzichten. Zo kom je meer toe aan evidence informed werken. Ook voor de interne kwaliteitszorg van je school kan (praktijkgericht) onderzoek je helpen om de onderwijskwaliteit op peil te houden en waar nodig te innoveren. Op deze pagina kom je te weten hoe je je onderzoek of oproep in enkele klikken toevoegt aan ons netwerk.

Leraar Tim wil meer wetenschappelijk onderzoek vertaald zien naar de klasvloer. 'Leraren moeten onderzoekende professionals zijn, géén professionele onderzoekers', stelt docent Jan Vanhoof (UA) vast. Voor Klasse gingen de twee heren in gesprek. 

Inspiratiedag “school ❤ onderzoek"

Geïnspireerd door het jaarlijkse NRO-congres organiseren het Departement Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) de inspiratiedagen “school ❤ onderzoek". De nieuwe editie volgde op 28 en 29 april 2022, inclusief een webinar en een fysieke ontmoetingsdag. Was je niet aanwezig? De presentaties en opnames van editie 2022 vind je op Onderwijs Vlaanderen.

Lesmateriaal gelinkt aan onderwijsonderzoek

Dit initiatief wil onderwijsprofessionals sensibiliseren en inspireren om evidence informed te werken. Ontmoeting en kennismaking met oog op evidence informed praktijk, zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van netwerken, staan centraal. Je verrijkt je kennis met verschillende workshoprondes, postersessies en onderzoekspresentaties over verschillende thema’s. Ook leraren presenteren er hun eigen praktijkgericht onderzoek. De resultaten van de eerste editie staan in de selectie hieronder gebundeld. 

Het mag duidelijk zijn: onderzoek versterkt je klaspraktijk. Laat je daarom inspireren en informeren door onderstaand materiaal van de inspiratiedag(en). Het materiaal heeft een duidelijke link met onderwijsonderzoek. Zo kan jij het concreet voor de klas brengen. Zoek je nog meer materiaal en informatie over onderwijsonderzoek? Klik dan snel door naar onze speciale themapagina over dit boeiende onderwerp.

Door Departement Onderwijs en Vorming | Bijgewerkt:
Logo School hartje Onderzoek